Večer s kytarou

03.10.2015 20:00

Přijďte se pobavit do naší oblíbené hospůdky! Zahrají Vám příjemní pánové Frynta a Polák...

Zmínky o Myšenci v knihách:

Ladislav Stehlík: Země zamyšlená 2

Publikace Prácheňského muzea Písek o památkách v píseckém regionu:


Kontakt