Veřejné zasedání Osadního výboru

12.11.2014 19:00

                                           POZVÁNKA

na veřejné zasedání Osadního výboru, které se koná ve středu 12. listopadu 2014 od 19:00 hodin v                                                                                     hospůdce U Šípů.

PROGRAM: - zahájení
                    - volba členů Osadního výboru
                    - požadavky a připomínky občanů
                    - diskuse
                    - závěr
 
 
 
                                                                                    Za OV Myšenec zve Vladimír Vanda

Zmínky o Myšenci v knihách:

Ladislav Stehlík: Země zamyšlená 2

Publikace Prácheňského muzea Písek o památkách v píseckém regionu:


Kontakt